ZASADY ZACHOWANIA

RESPEKTUJ REGUŁY:

Obowiązuje zakaz zamawiania jedzenia na dowóz, zakaz wynoszenia z bufetu napojów i/lub posiłków, a także zakaz konsumpcji na korytarzach. Za złamanie zakazu grozi kara finansowa! 

Na całym terenie PPNT i Areny zakazane jest palenie tytoniu oraz e-papierosów. Za złamanie zakazu grozi kara finansowa! 

Pod groźbą kary finansowej – do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt

Zawsze stosuj się do zaleceń szeryfów! To ubrani w ciemnoczerwone koszulki ochotnicy, którzy dbają o bezpieczeństwo, porządek i płynny przebieg konkursu. 

Nie śmieć, a odpadki wyrzucaj do kosza. 

Uważaj, żeby nie zatarasować przejścia ani żadnego z wyjść ewakuacyjnych. 

Na grzejnikach nie siadaj i nic nie stawiaj. 

Jeżeli cokolwiek niechcący uszkodzisz – od razu uczciwie zgłoś to szeryfom. 

Pilnuj swojego mienia. Nie odpowiadamy za zguby, a po konkursie nic nie odsyłamy! 

Rzeczy znalezione oddaj do Punktu Info – tam też spytaj, jeśli ty coś zawieruszysz. 

Widzisz, że ktoś robi coś złego albo coś uległo awarii? Powiedz i pokaż szeryfom! 

Wiesz, że ktoś zagrał w duchu fair-play? Możesz nominować tę osobę do Nagrody Omera (w Punkcie Info).

O porządek i bezpieczeństwo #DbamyRazem

Skip to content