UŚCIŚLENIA PROBLEMÓW

WSZYSTKIE (!) PROBLEMY

[WAŻNE PRZYPOMNIENIE] Drużyna nie może podczas występu wykorzystywać m.in. ognia, e-papierosów, silników spalinowych, świec dymnych, wytwornic dymu, suchego lodu, substancji żrących, łatwopalnych ani plamiących (zob. Przewodnik, str. 35). Jeżeli w trakcie spektaklu uczestnicy rozsypią lub rozleją coś na podłodze, to po jego zakończeniu muszą błyskawicznie i całkowicie uprzątnąć bałagan (por. sekcja C w treści problemu) – przy czym trzeba posiadać własne środki czystości oraz oprzyrządowanie (zmiotkę, szufelkę, ścierkę, detergent, ręczniki papierowe, odkurzacz itp.). Jakiekolwiek trwalsze zabrudzenia wykładziny (lepiej unikać brokatu i konfetti) bądź uszkodzenia podłogi spowodują bezwzględne naliczenie dotkliwych kar punktowych ORAZ finansowych (zob. Przewodnik, str. 36).

PROBLEM 1:
KINO NA KÓŁKACH

1. [B6d-e & B10i] Wyłącznie (!) w przypadku drużyn z I grupy wiekowej dopuszczalne jest wykorzystanie ramp(y) podczas podróży pojazdu po scenie – pod warunkiem, że nie będzie to pomagało w nakierowywaniu wehikułu.

2. [B10b] Pojazd musi naruszyć przestrzeń Strefy Kasowej, zanim pobierze „bilet”. 

3. [B10c] Po tym, jak „przekąska” zostanie załadowana na pojazd, musi na nim pozostać przynajmniej do czasu, aż wehikuł dotrze do Strefy Parkingowej. To warunek zdobycia przez drużynę punktów w kategorii D5c.

PROBLEM 2:
SZTUKA, ŻE EJ-AJ!

1. [B7 & B9b] Wymagane są trzy dzieła sztuki stworzone przez drużynę – z których dwa muszą być namacalne. Jedno z owych materialnych dzieł sztuki musi zostać przez ARTomat zdemontowane i zmontowane w inny, nowy, fizyczny twór.

2. [B6e & B9d] Zawodnicy z I grupy wiekowej mogą, zaś z II, III i IV grupy wiekowej nie mogą – używać pośrednio siły człowieka i dotykać pracującego ARTomatu. Natomiast niezależnie od poziomu wiekowego, nikomu nie wolno dotykać samego dzieła przerabianego przez maszynę – dopóty, dopóki jego demontaż i montaż w nowy twór nie zostanie ukończony. Jeżeli członek drużyny pośrednio lub bezpośrednio dotknie przerabianego dzieła, to sędziowie uznają, że proces jego przerabiania dobiegł końca.

PROBLEM 3:
PRZYPAŁ NA PREMIERZE

1. [B6 & B7b] W przedstawieniu drużyny wymagana premierowa sztuka musi zostać ukazana jako inscenizacja historii inspirowanej wybraną powieścią – odgrywana na żywo w jakimś teatrze przed jakąś publicznością, która żyje. Publiczności nie trzeba fizycznie zaprezentować; wystarczy poprzez kontekst stworzyć wrażenie jej obecności. 

2. [B11] Kreatywny krytyk powinien w jakiś sposób uosabiać esencję najważniejszych cech wybranego bohatera literackiego, na którym jest wzorowany.

PROBLEM 4:
STRUKTURA Z KOSMOSU

Do tego zadania nie opublikowano żadnych uściśleń powszechnych.

PROBLEM 5:
KAPELA DAJE CZADU

1. [B5f & B11] Ocenie sędziów podlegać będą wyłącznie stylizacje włosów na głowach i/lub twarzach.

Skip to content