2022-logo

REJESTRACJA NA MIEJSCU

Stacja Rejestracja

Bezpośrednio po przybyciu na miejsce, przynajmniej jeden trener reprezentujący daną ekipę powinien udać się do Rejestracji, żeby m.in.:

  • potwierdzić obecność zespołu i jego chęć udziału w Finale,
  • okazać do wglądu Formularz Startowy Drużyny celem weryfikacji jej składu osobowego,
  • oddać Konkursowy Kontrakt Drużynowy – podpisany przez wszystkich uczestników i trenerów,
  • odebrać materiały informacyjne, imienne identyfikatory na pamiątkowych smyczkach i wejściówki oraz światełka na Ceremonię Finałową,
  • upewnić się, czy harmonogramowe godziny występów nie uległy w międzyczasie jakimś zmianom.

Proces potrwa około 15 minut, ale gdyby ustawiła się kolejka – wcześniej może być trzeba chwilę poczekać.

Trenerzy muszą zarejestrować wszystkie ekipy w sobotę. Drużyna nie będzie mogła wystąpić, jeśli nie zostanie uprzednio zarejestrowana.

Delegacje

Na miejscu będzie można oddać do podstemplowania wypełniony we własnym zakresie blankiet delegacji na wyjazd służbowy.

Co w tym czasie ma robić drużyna?

Uczestnicy mogą wnosić swoje rekwizyty do budynku, rozłożyć się w Strefie Przygotowań, oddać okrycia do szatni i/lub odwiedzić Szop Shop.

Kiedy i gdzie?

Rejestracja jest czynna w sobotę od 06:30 do 15:30w sali A, w budynku III PPNT (naprzeciw wejścia A).

Skip to content